Vi finder bolig og leverer socialpædagogisk støtte i hele landet

Ståstedet har høj faglighed og solide erfaringer med at samarbejde med kommuner og borgere i udsatte positioner.
Herunder borgere med komplekse problemstillinger, akutindsatser, boligløsninger og meget andet. I Næstved & Vordingborg har vi ligeledes et fælles værested, som er målrettet borgere med behov for at opbygge sociale kompetencer.

Ring til os på 71 99 52 21, så skræddersyer vi en indsats, der passer til borgerens her og nu -behov.

Læs mere

Vi tror på at ophold i hjemmet eller egen bolig er en forudsætning for udvikling og trivsel, hvor en indsats i hjemmet eller anbringelse i egen lejlighed, giver mulighed for at arbejde koncentreret og direkte med borgeren i almenfeltets nærmiljø. Vores organisering og praksis er derfor sammensat af elementer fra døgnforantaltninger, bostøtte, dagbehandling samt den terapeutiske indgangsvinkel. Vi tilbyder f.eks mentor for unge og voksne i udsatte positioner, har projektboliger for unge, kører ungdomssanktioner, samt løbende støtte og meget andet.

Vores arbejdsbeskrivelse er bred, og vi løser mange forskelligeartede socialpædagogiske opgaver i samarbejde med kommuner i hele landet. Vi hjælper både udsatte familier og tilbyder et værested for unge, som har brug for at snakke med andre ligesindede. Ståstedet er et solidt alternativ til socialpædagogiske opholdssteder som giver mennesker i børn, unge og familier i udsatte positioner mulighed for at udvikle sig selv både fagligt, personligt og socialt.

Med andre ord
Flytter vi den professionelle anbringelsesinstitution ud i borgerens hjem!

Opholdsted for unge

Boligløsning og individuelt tilpasset støtte i forbindelse med en anbringelse på eget værelse eller efterværn.

Målgruppen for denne ydelse er unge i alderen 16-23 år, der har behov for en boligløsning og en fleksibel og skræddersyet støtteindsats efter SEL §52, stk. 3 eller §76.

Akut boligløsning og fleksibel støtteindsats til borgere med komplekse problemstillinger.

Målgruppen for denne ydelse er borgere, der har behov for en boligløsning og en fleksibel og skræddersyet indsats efter SEL §85.

Ståstedets sociale værested for unge og voksne, som fungerer som et fælles udgangspunkt.

Det sociale værested benytter vi bla. til fællesaktiviteter, arrangementer o.lign, hvor personlig udvikling, socialt samvær og hjælp til konkrete dagligdags -problematikker er i fokus.

Det sociale værested giver også vejledende samtaler, misbrugssamtaler og lignende, som oftest kræver et sted hvor man kan sidde privat, uden at det er hjemme hos en borger.

NYHEDER

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Nick Kjær

+45 71 99 52 21