NADACAFE

Nadacafe

En recovery-metode baseret på øreakupunktur ved stress, afhængighed, personlig udvikling og psykiatriske symptomer.

Kaptajn i eget liv

En recovery-metode baseret på øreakupunktur ved stress, afhængighed, personlig udvikling og psykiatriske symptomer.

NADA er recovery samt empowerment og ikke en lægelig eller medicinsk behandling.

Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner. Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske behandling på dette felt. NADA er de samme fem akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) i rolige omgivelser. Det er vigtigt, at man sidder i ro med nålene under forløbet. NADA er oprindeligt udviklet som en gruppebehandling, hvilket også giver de bedste resultater. NADA-metoden rummer et meditativt element. Målet er, at klienten får kontakt til sig selv og egne ressourcer.

NADA er tænkt som støtte i et psyko-socialt recovery-forløb som regel af længere varighed.

NADA kan dog også anvendes til lindring her og nu ved f.eks. akut stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer.

Michael Smith: “NADA er en samtale med sig selv”.

 • NADA er et enkelt og standardiseret øreakupunktur-program, som består af fem kinesiske ørepunkter i samspil med en strategi eller anden behandling.
 • NADA fungerer udmærket sammen med medicinsk og terapeutisk behandling.
 • Metoden betragtes som bivirkningsfri.
 • NADA er tænkt både som en hjælp i abstinensbehandling (f.eks. ved stoftrang og abstinenser) samt ved psykiske problemer som angst, søvnforstyrrelser, aggressioner, stress m.m.
 • NADA er en sikker metode og kan anvendes her og nu uden at kende til klientens problemer. Samtale er ikke en forudsætning.
 • NADA er beregnet til at fungere i et samspil med anden behandling. Selvom metoden kan bruges ved f.eks. akut angst, stoftrang eller uro, virker NADA bedst over et længere tidsrum sammen med andre metoder som f.eks. psykologisk bistand eller recovery-arbejde.
Resultaterne af NADA skal derfor først og fremmest måles på de fremskridt klienten gør over tid. Og ikke kun på den stress-lindrende virkning, som de fleste oplever, medens man sidder med
nålene.
 • NADA skal forstås som en metode, som gør anden behandling bedre.

NADA behandlingen:

En NADA-behandling er kendetegnet ved følgende:

 • Punkterne lokaliseres som små zoner og er ikke akupunktur-punkter i klassisk forstand.
 • Nålene sidder i ca. 45 min. i begge ører. Permanente akupunkturnåle (inkl. ASP) anvendes ikke ved NADA.
 • NADA er som udgangspunkt gruppebehandling.
 • NADA hjælper klienten med af fokusere og giver indre ro og kontrol. De fleste oplever en umiddelbar symptomlindring (stress, angst, abstinenser m.m.).
 • NADA-metoden skal betragtes som hjælp til ”indlæring”. Klienten øver sig og får hjælp til at håndtere stress og følelser. Klientens ressourcer er i fokus. Klienterne hjælpes til at opdage indre ressourcer, som de havde glemt de havde. sætter blot processen i gang.
 • Tid og ro sammen med akupunkturen er vigtige faktorer, når klienten skal opleve bedre indre kontrol og fokus.
 • NADA er non-verbal. Den kan derfor anvendes til klienter, som ikke magter at samtale på nuværende tidspunkt.

Retningslinjer for Ståstedets NADA cafe: .

 • Alle borgere tilknyttet Ståstedet kan frivilligt deltage.

 • Et Nada forløb varer ca.15-20 behandlinger og der etableres derfor et ”forpligtende” samarbejde mellem borger og behandler.

 • Det er borgerens kontaktperson som etablerer kontakt til behandler.

 • Som udgangspunkt medmindre andet er aftalt støtter borgerens kontaktperson borgeren under behandlingen.

 • Der udarbejdes en NADA- mappe som står i skabet i Ståstedet. Her findes NADA Danmark/Ståstedets vejledning vedr. arbejdsgang mm ved Nada behandling. Ligeledes vil der være en behandlingsplan og scoresystem for hver borger. Borgeren skal i samarbejde med kontaktperson score relevante fokuspunkter

 • Der er mulighed for at få sat NADA kugler om torsdagen

Nick Kjær leder af Ståstedet portræt

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Nick Kjær