ANBRINGELSE I EGEN BOLIG

Vejen til en selvstændig og meningsfuld tilværelse i egen bolig

Ståstedet tilbyder anbringelser, efter jf. BL § 43 stk.1, nr.5, af unge i egen bolig, som et alternativ til anbringelse på institution eller som et led i deres efterværn. Vores boliger har belligenhed på Sjælland, og ligger altid tæt placeret ved bymidten.

Vi ved hvor svært det er at flytte ud fra institutioner, plejefamilier og/eller hjemmefra, og hvor ofte det resulterer i hjemløshed. Vi ved hvor meget det kræver af en tidligere anbragt, at træde ind i en ny arena, hvor manglerne ved traditionel ADL træning; særligt i forhold til de mest problematiske udfordringer omkring livet i egen bolig, såsom ensomhed, komplicerede uddannelsesforløb samt generelle eksistentielle udfordringer omkring ungdomslivet som emotionelle og psykosociale udfordringer.

Vores støtte er særligt tilrettelagt, således at den unge støttes i at bygge en ramme op om deres kommende selvstændige tilværelse. Således at den opleves både beroligende og udviklende, hvilket er forudsætningen for oparbejdelse af resiliens, så den unge bliver i stand til at navigere sig selv, så de også er adækvat med de omgivelser de nu skal begå sig i.

Målgruppe

Målgruppen for disse indsatser er unge i alderen 16-23 år, der har behov for en boligløsning og/eller en fleksibel og skræddersyet støtteindsats med blandt andet en kontakt- og mentorordning efter BL § 43 stk.1, nr.5 eller §76.

Hos Ståstedet inddeler vi vores arbejde med unge i udsatte positioner og målgruppe efter:
Unge under 18 år, der:

 • Er anbragt og ikke profiterer af nuværende anbringelse på institution eller plejefamilie
 • Ikke trives i forældrehjemmet og derfor vurderes at have behov for en anbringelse i egen lejlighed

Unge over 18 år, som er bevilget efterværn og har behov for:

 • Opretholdelse af anbringelse på eget værelse samt støtte
 • En fast kontaktperson og en bolig

Formålet med støtten

Den specifikke borgers livshistorie er altid udgangspunktet for vores forløb. Det overordnede formål med vores indsats er at sikre en vellykket overgang til et nyt liv for borgeren, at styrke borgerens samlede livssituation, understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen samt få skabt en tryg base, som følger borgeren ubetinget af den fremtidige støtteindsats. Undervejs i forløbet bliver der bl.a. arbejdet på at styrke borgerens:

$
Personlige og sociale kompetencer og ressourcer.
$
Sociale og familiære netværk.
$
Inklusion i samfundet.

Indsatsen har udgangspunkt i en konkret vurdering af borgerens behov og forudsætninger samt de opstillede handleplansmål. Vi planlægger forløbet med inddragelse af den enkeltes behov, interesser og ønsker. På den måde skaber vi tillid og sikrer, at borgeren både er motiveret og bevarer en værdig og meningsfuld hverdag. Sammen med borgeren og sagsbehandleren sætter vi mål og rammer for indsatsen.

Hvad kan man forvente af Ståstedets støtteindsats:

Vores støtte handler om at give borgeren de rette forudsætninger for at kunne mestre sit eget liv. I os får du en samarbejdspartner, der er stabil og har et højt fagligt niveau. Samtidig skaber vi tryghed og stabilitet hos borgeren.

 • Et fagligt udgangspunkt i en tilknytningspædagogik, der understøtter opbygningen af de mangler, som tidligere fejlspejlinger efterlader.
 • Et samarbejde med faste og forstående udlejere, der byder ind med sunde boliger.
 • Et stort kendskab til lokalmiljøet og inddragelse deraf.
 • 24/7 døgnvagt, som sidste led i et trygt sikkerhedsnet under opstarten på et selvstændigt liv.
 • Solidt samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner og lokale erhvervsdrivende.
 • Alt vores tid bliver brugt sammen med den unge, eller på arbejde som omhandler den unge.

Indsats med borgerens behov og ønsker i fokus

Vi er ofte bindeleddet i forløbet og har kontakten til de instanser, som borgeren er tilknyttet. Det kan være udannelsesforløb, sagsbehandler, psykiatri eller øvrige indsatser.

 

Vi tilbyder altid:

 • Faglig sparring og erfarne socialkonsulenter, der sikrer en professionel dialog.
 • Skræddersyede forløb, hvor borgerens livshistorie og behov er udgangspunktet for indsatsen.
 • Rapporter med udgangspunkt i handleplansmål.
 • Et fast team, der er fagligt funderet og sammensat ud fra opsatte kriterier.
 • Supervision og møder

Hvorfor “anbringelse i egen bolig”?

Når man taler om anbringelse af unge mennesker, er den traditionelle tankegang ofte, at det bedste valg er at placere dem på et opholdssted. Det er dog ikke altid den mest optimale løsning, fordi denne type institutioner har en fast struktur, som ikke nødvendigvis er tilpasset den enkelte persons individuelle behov.

På Ståstedet mener vi, at det er bedre for unge mennesker at bo i deres egen bolig frem for på et opholdssted, fordi det giver dem mulighed for at opbygge deres egne strukturer og rutiner. I stedet for at skulle tilpasse sig en eksisterende institutionel struktur, kan de skabe deres egen ramme ud fra deres egne forudsætninger, drømme og ønsker.

Når de unge flytter i deres egen bolig, tager de også et større ansvar for deres eget liv, og de bliver mere motiverede til at arbejde hen imod deres mål. Samtidig giver det os mulighed for at arbejde med essensen af deres udfordringer i en autentisk ramme, der følger den unge og ikke indsatsen.

At flytte i egen bolig kan også udfordre de unge på en måde, der gør, at de oplever forladthed, ensomhed, vigende resiliens, og mangel på struktur og indre opretholdelseskraft. Derfor er vores indsats dedikeret til den unge, og vi arbejder med at etablere en ny ramme, der er bygget op omkring deres eget liv og deres egne drømme, håb og ønsker. På denne måde kan de forbedre deres livskvalitet og øge deres muligheder for at udvikle sig på længere sigt.

Alt i alt mener vi, at anbringelse i egen bolig er den bedste løsning for unge mennesker i udsatte positioner, fordi det giver dem mulighed for at opbygge deres egne strukturer og tage ansvar for deres eget liv, samtidig med at de modtager professionel støtte og vejledning fra vores socialkonsulenter.

Miki Kuhre leder af Ståstedet portræt

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Miki Kuhre