SAMVÆR

Midlertidig bolig

Ståstedet tilbyder støttekontaktpersonfor socialt udsatte og isoleredepersoner i alderen 18 til 64 år –herunder støttekontaktperson tilmisbrugere og sindslidende.

Permanent bolig

Ståstedet tilbyder støttekontaktpersonfor socialt udsatte og isoleredepersoner i alderen 18 til 64 år –herunder støttekontaktperson tilmisbrugere og sindslidende.

Længerevarende ophold

Som led I anbringelse eller alternativ til§107

I Ståstedet har vi solid erfaring med at fungere som samværskonsulenter, når et barn er anbragt uden for hjemmet og skal have samvær med biologiske familie.

Samvær på barnets præmisser
Det gode samvær stiller store krav til planlægning og udførsel, og Ståstedet tilbyder at tilrettelægge og koordinere samvær i samarbejde med socialrådgivere og kommune. Med udgangspunkt i barnets behov og forældrenes!ressourcer skaber vi en ramme, der er acceptabel for alle implicerede, og som sikrer tryghed og genkendelighed for barnet.

Vi varetager både støttet overvågede samvær.