BOLIGLØSNING

Midlertidig bolig

Vores midlertidige boliger er indrettet med fokus på tryghed og stabilitet. Borgerne kan føle sig hjemme og trygge i vores midlertidige boliger, mens vi støtter dem i at finde en permanent bolig. 

Permanent bolig

Vi hjælper borgeren med at finde en permanent bolig på kort tid takket være vores systematiske og målrettede boligsøgningsprocedure samt vores store netværk af private udlejere. 

Længerevarende ophold

Vi tilbyder en unik løsning på længerevarende ophold gennem vores boliger kombineret med  vores støtteindsatser, som et alternativ til traditionelle opholdssteder eller §107-tilbud.

I Ståstedet tilbyder vi forskellige støtte- og kontaktperson-forløb for udsatte borgere og psykisk sårbare børn og unge (jf. BL § 43, § 32, § 113-115, § 85 ).

I kombination med vores støtteindsatser, kan vi tilbyde at hjælpe borgeren med at finde en egnet bolig eller tilbyde en midlertidig bolig.

Det gør vi via en systematisk og målrettet boligsøgningsprocedure samt vores voksende netværk af private udlejere og boligforeninger.Hos Ståstedet har vi stor erfaring i at finde en permanent bolig til borgeren, men vi tilbyder også midlertidige boligløsninger, i de tilfælde hvor det kræves.

 

Målgruppe
Formålet med indsatsen
  •  At sikre borgeren et sted at bo her & nu igennem en af vores mange midlertidige boliger.
  • At sikre borgeren en stabil boligsituation imens vi stabilisere borgerens grundlag igennem en af vores mange støtteindsatser
  • At sikre at borgeren får en permanent bolig som er ubetinget af hvorvidt borgeren modtager støtteforanstaltning og/eller som er økonomisk bæredygtigt uanset borgerens beskæftigelsessituation.
  • At skabe en tryg base som følger borgeren

Hvad kan man forvente af Ståstedets boligløsninger:

Vores boligløsning indebærer en intensiv og incitamentbåret indsats, der sikrer, at borgeren inden for en rimelig periode vil blive tilbudt en permanent bolig. Vi forstår vigtigheden af en stabil boligsituation i borgerens liv, da det er grundlaget for at opnå stabilitet og fremgang i andre aspekter af livet.

I almen boligsektoren er der ofte lang ventetid, og studieboliger er kun for studerende. Hos Ståstedet følger vi en tryktestet og systematisk tilgang for at stabilisere borgerens nuværende situation. Dette gøres med det formål at sikre, at borgeren inden for en rimelig tidshorisont vil blive tilbudt en bolig, som ikke afhænger af borgerens økonomiske situation eller støtteindsats.

Vi tilbyder altid:

$
Faglig sparring og erfarne socialkonsulenter, der sikrer en professionel dialog.
$
Skræddersyede forløb, hvor borgerens livshistorie og behov er udgangspunktet for indsatsen.
$
Statusnotater med udgangspunkt i handleplansmål.
$
Et fast team, der er fagligt funderet og sammensat ud fra opsatte kriterier.
$
Supervision samt statusnotater og møder.
$
Hjælp til at afklare fremtidige støttebehov.

Vi tilbyder også:

Længerevarende boliger, som et alternativ til §107

Hvorfor vælge en boligløsning igennem Ståstedet?

Hvorfor kræver jeres boligløsninger at man gør det i kombination med en støtteindsats?
At sikre en permanent bolig til en borger handler ikke kun om at tilbyde en fysisk bolig. Det kræver også økonomisk stabilitet, evnen til at betale regninger til tiden og evnen til at opholde sig hensigtsmæssigt i boligen. Alle disse faktorer hænger sammen med borgerens dynamikker, problematikker og udfordringer. Derudover kan tidligere anbringelser eller ophold på bosteder medføre en omskiftelighed i form af deinstitutionalisering, og det er vigtigt at skabe normale leve- og boligforhold for borgeren. Hos Ståstedet har vi fokus på at støtte borgeren i at skabe stabilitet på alle disse områder, således at borgeren kan opnå en stabil og permanent boligsituation.

En stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre fx. Psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk.
I vores midlertidige boliger, står vi til ansvar overfor udlejeren, imens støtteindsatsen pågår. Det er det vi kalder en incitamentbåret indsats, og er et udtryk for mangeårig erfaring og succes i at tilbyde borgere i udsatte positioner en meningsfyldt og selvstændig tilværelse i egen bolig.

Derfor benytter vi også altid tiden i midlertidige boliger, til at intensivere en stabiliserende støtteindsats, som skaber sammenhæng på tværs af borgeres økonomiske situation, personlige situation samt samarbejde med det omkringliggende samfund og indgåelse i krav heraf, for at skabe et stabilt udgangspunkt for overgange til egen bolig.

Alle har brug for et sted at bo, og alle fortjener det.

En boligsituation som følger borgeren, og ikke støtteforanstaltningen.
Vi lægger stor vægt på at adskille bolig og støtteforanstaltning, så borgeren kan opretholde sin uafhængighed og selvstændighed.

Vores tilgang indebærer at skabe en ramme omkring borgerens liv og egen bolig, som er uafhængig af støtteforanstaltningen. På denne måde kan vi sikre, at borgeren bliver i stand til at opbygge og opretholde en meningsfyldt og selvstændig tilværelse, som vil fortsætte også efter afslutning af vores støtteindsats.

Miki Kuhre leder af Ståstedet portræt

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Miki Kuhre