Støttet samvær

Støttet samvær

Overvåget samvær

Udlejning af samværslokale

Støttet samvær

Ved et støttet samvær tages der udgangspunkt i myndighedernes bekymring og i forældrenes eget ønske om hjælp og støtte i kontakten til deres barn. Her sikrer Ståstedet et samarbejde, hvor der er fokus på barnets behov.
Med en løsningsfokuseret tilgang støtter og guider samværskonsulenten under samværet forældrene til at skabe et trygt og rart samvær for barnet og til at understøtte tilknytning og gode fælles oplevelser. Ståstedet støtter ligeledes barnet til at give udtryk for egne behov og grænser. Både forældre og børn støttes til at håndtere konfliktfyldte eller følelsesmæssigt svære situationer.

Særlige sikkerhedsforanstaltninger ved støttet samvær
Enkelte samvær kan være så komplicerede, at det er nødvendigt med særlige løsninger før og efter samværet for at skabe størst mulig tryghed og sikkerhed for barnet. Ståstedet kan facilitere dette ved fx:

  • At støtte barnet i at italesætte sine oplevelser under samværet til omsorgspersonerne.
  • At kontrollere, om den pågældende forælder er i stand til at gennemføre samvær o.l.

Ståstedet tilbyder både før- og eftersamtaler med forældrene for at forberede og forventningsafstemme med dem, hvad der skal ske på det pågældende samvær. Hvis der er behov for det, tilbyder vi desuden børnesamtaler før og efter samværet.

Derudover tilbyder Ståsteder at hente og/eller bringe barnet til og fra samværet for at støtte barnet i overgangen mellem den biologiske familie og plejefamilien.

Skriftlig status

Ståstedet udarbejder efter samværet en skriftlig status, som sendes til socialrådgiveren. I statussen beskrives observationer af forældre-barn-relationen med henblik på videre støtte til udvikling af forældreevner og indbyrdes kommunikation mellem familiemedlemmerne.!#På den måde er det hele tiden muligt at følge med i samværsforløbene og korrigere indsatsen, hvis det er nødvendigt.

Ståstedet har samværslokale i Næstved og Vordingborg, men kan også udføre samværene i kommunens lokaler, på bosteder eller i familiens eget hjem.

Nick Kjær leder af Ståstedet portræt

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Christina Kjær