OVERVÅGET SAMVÆR

Støttet samvær

Overvåget samvær

Udlejning af samværslokale

Overvåget Samvær

Når der er bekymring for et barn eller en ungs fysiske eller psykiske sikkerhed under et samvær, tilbyder Ståstedet at fungere som samværskonsulenter ved et overvåget samvær.

Ved et overvåget samvær fungerer Ståstedet som repræsentant for kommunen og er til stede under hele samværet for at sikre barnets sikkerhed under samværet.!
Samværskonsulenten er klar til at gribe ind over for uhensigtsmæssig adfærd, og har under samværet fokus på at understøtte en tryg og positiv kontakt mellem barn og familiemedlemmer.

Med en systemisk løsningsfokuseret tilgang tydeliggør Ståstedet alle parters opgave og medvirken i samværet, så alle parterne kan se sig selv som aktive medspillere i at skabe et trygt samvær for barnet/den unge.

Særlige sikkerhedsforanstaltninger ved overvåget samvær
Enkelte samvær kan være så komplicerede, at det er nødvendigt med særlige løsninger før og efter samværet for at skabe størst mulig tryghed og sikkerhed for barnet.
Det kan fx være:

  • Ved at støtte barnet i at italesætte sine oplevelser under samværet til omsorgspersonerne.
  • Ved at kontrollere, om den pågældende forælder er i stand til at gennemføre samvær o.l.

Ståstedet tilbyder både før- og eftersamtaler med forældrene for at forberede og forventningsafstemme med dem, hvad der skal ske på det pågældende samvær. Hvis der er behov for det, tilbyder vi desuden børnesamtaler før og efter samværet.

Derudover tilbyder Ståstedet at hente og/eller bringe barnet til og fra samværet for at støtte barnet i overgangen mellem den biologiske familie og plejefamilien.


Skriftlig status

Ståstedet udarbejder efter samværet en skrift status, som sendes til socialrådgiveren. I statussen beskrives observationer af forældre-barn-relationen med henblik på videre støtte til udvikling af forældreevner og indbyrdes kommunikation mellem familiemedlemmerne.

På den måde er det hele tiden muligt at følge med i samværsforløbene og korrigere indsatsen, hvis det er nødvendigt.

Nick Kjær leder af Ståstedet portræt

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Christina Kjær