Egen bolig – en bæredygtig løsning for borgere i udsatte positioner.

Vi tror på, at unge og voksne i udsatte positioner har brug for en tryg og stabil base for at kunne udvikle sig og tage ansvar for deres eget liv. Derfor tilbyder vi en bred vifte af socialpædagogiske indsatser og socialpædagogisk støtte, som giver muligheden, for f.eks en anbringelse i egen bolig, hvor de kan skabe deres eget hjem og miljø, og hvor de bliver eksperter i eget liv

Vores rolle som støttepersoner er at skabe de betingelser, som gør det muligt for dem at tage ansvar for deres eget liv og udvikling. Vi er med til at skabe en ramme, hvor de kan udvikle deres ressourcer, skabe deres egen identitet og hvor vi kan støtte dem i at finde deres egne løsninger på deres udfordringer.

Vores indsatser er bæredygtige, fordi den ramme og bolig, vi sammen skaber med borgerne, vil følge dem altid. Uanset om vi er der eller ej, vil det som er skabt, følge borgeren og give dem mulighed for at tage ansvar for deres eget liv og udvikling