At skabe bedre vilkår og muligheder for udsatte borgere gennem virkelighedsnær pædagogisk tilgang og samarbejde

Hos os handler det ikke kun om at udvikle borgere i udsatte positioner – det handler også om at udvikle samfundet. Vi tror på, at alle skal udvikle sig, inklusive os selv, jobcentret, psykiatrien og andre kommunale aktører. Det er vores ydmyge opgave at bringe borgeren og samfundet tættere sammen, på en måde der gør, at alle udvikler sig.

Vi ønsker ikke at skabe et sted, hvor borgeren bliver afhængig af hjælp og støtte, men derimod støtte borgeren i at blive mere selvstændig og uafhængig. Vi er opmærksomme på, at nogle borgere kan have vanskeligheder med at blive inkluderet i samfundet, hvorfor det også er vigtigt for os at tilbyde den nødvendige støtte og vejledning til samfund og relevante kommunale aktører – vi tror på at samarbejde og udvikling af de eksisterende tilbud er vejen frem

Vi repræsenterer borgerens tilværelse i egen bolig i det virkelige liv og tror på, at ved at fastholde de tilbud, der allerede er tilgængelige, kan vi være med til at udvikle det sociale område i fællesskab

Borgeren er med til at udvikle det sociale område – det er ikke kun os. Vi tror på, at vi kan skabe et bedre udgangspunkt for alle udsatte borgere ved at samarbejde og udvikle samfundet. Lad os skabe forandringen sammen.