§32 & §113-115 Kontaktpersonsforløb

§85 Støtteindsats

Ståstedet tilbyder støttekontaktpersonfor socialt udsatte og isoleredepersoner i alderen 18 til 64 år –herunder støttekontaktperson tilmisbrugere og sindslidende.

§32 & §113-115 Kontaktperson

I Ståstedet tilbyder vi forskelligestøtte- og kontaktperson-forløb forudsatte borgere og psykisk sårbareunge og voksne.

§32 & §113-115 Kontaktpersonsforløb

Ståstedet tilbyder støttekontaktperson for socialt udsatte og isolerede børn og unge i alderen 14 til 23 år.

Vi hjælper børn og unge, der oplever problemer i deres liv. Det kan være alt fra udfordringer med skadeligt forbrug, sociale vanskeligheder, svære familierelationer eller psykisk sygdom. Vi er her for at tilbyde den støttende relation og den faglige, kompetente vejledning, som kan hjælpe den unge til at finde en god og stabil vej ind i ungdoms -og voksnelivet.

Vi mener, at det er afgørende for unge i udsatte positioner, at de ikke står alene om at forstå vejen til støtte og hjælp. 

Vores kontaktpersonsordning er til for unge, der er havnet i udsatte positioner, hvor konsekvenserne kan have indflydelse på deres fremtid. Det kan eksempelvis dreje sig om problemer med kriminalitet, stoffer eller generelle psykosociale udfordringer.

Vores udgangspunkt med kontaktspersonsordningen er at skabe en nytterelation til den unge, hvor vi støtter dem i at skabe deres egne erfaringer. Vi tror på, at det er den bedste måde at hjælpe de unge med at finde vej til en bedre fremtid.

Få ejerskabet over eget liv tilbage

Vi møder de unge netop dér, hvor de er!
Målet med en kontaktperson til unge er naturligvis individuelt fra person til person, og det kan fx være at komme ud af et skadeligt forbrug, kriminalitet eller sociale problemer, og i stedet komme i uddannelse eller arbejde. Til at opnå den enkeltes mål finder vi, sammen med den unge, metoden og midlerne til at komme på rette kurs.

Det kan blandt andet være:

  • At tilbyde børn/unge en fast og stabil voksenkontakt.
  • At støtte og hjælpe i udviklingen af faglige, sociale og personlige kompetencer.
  • At støtte børns/unges interessefelter og bl.a. opmuntre til deltagelse i fritidsaktiviteter.
  • At hjælpe børn/unge med at stå op om morgenen og komme i skole.
  • At hjælpe og vejlede i forhold til fremtidsmuligheder og uddannelse.
  • At støtte og vejlede i forhold til at komme ud af kriminalitet eller misbrug

Vi tilbyder altid:

$
Faglig sparring og erfarne socialkonsulenter, der sikrer en professionel dialog.
$
Skræddersyede forløb, hvor borgerens livshistorie og behov er udgangspunktet for indsatsen.
$
Statusnotater med udgangspunkt i handleplansmål.
$
Et fast team, der er fagligt funderet og sammensat ud fra opsatte kriterier.
$
Supervision samt statusnotater og møder.
$
Hjælp til at afklare fremtidige støttebehov.
Miki Kuhre leder af Ståstedet portræt

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Miki Kuhre