Samvær

Ståstedet udfører overvåget samvær og støttet samvær for familier med børn i alle aldre. Vi har mangeårig erfaring, når et barn er anbragt uden for hjemmet og skal have samvær med sin biologiske familie.

Samvær på barnets præmisser

Det gode samvær stiller store krav til planlægning og udførsel, og Ståstedet tilbyder at tilrettelægge og koordinere samvær i samarbejde med socialrådgiver og kommune. Med udgangspunkt i barnets behov og forældrenes ressourcer skaber vi en ramme, der er acceptabel for alle implicerede, og som sikrer tryghed og genkendelighed for barnet.

En samværsløsning fra Ståstedet indeholder planlægning af samværene, indledende møder med forældre, børn og anbringelsessted samt – efter behov – professionelle udtalelser til kommunen.

Vi har hyggelige samværslokaler i Næstved og Vordingborg tæt på offentlig transport. Vi kan også benytte forældrenes hjem, plejefamilien eller andre lokaler.

Ståstedet bootcamp 2021

Forældresamtaler

Barnets trivsel i samværet øges, når forældrene får mulighed for en samtale med konsulenten enten før eller efter samværet. Sådanne samtaler ”fanger” mange ting, der ellers kunne skabe uro i samværet.

Ståstedet tilbyder både før- og eftersamtaler med forældrene for at forberede og forventningsafstemme med dem, hvad der skal ske på det pågældende samvær. Hvis der er behov for det, tilbyder vi desuden børnesamtaler før og efter samværet. 

Læs mere om støttet samvær eller overvåget samvær hos Ståstedet. 

Skriftlig Status

Vi udarbejder efter aftale objektive og professionelle statusrapporter over samvær. I statussen beskrives observationer af forældre-barn-relationen med henblik på videre støtte til udvikling af forældreevner og indbyrdes kommunikation mellem familiemedlemmerne.

 

Læs mere om støttet samvær eller overvåget samvær hos Ståstedet. 

VI STØTTER BØRN, UNGE & UDSATTE FAMILIER MED

Miki Kuhre fra Ståstedet

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig, og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Miki Kuhre

+45 71 99 52 21