Et værested for unge – bliv en del af fælleskabet

 

DSV er Ståstedets sociale værested/opholdssted for unge, som fungerer som et fælles udgangspunkt.

DSV  benytter vi bla. til fællesaktiviteter, arrangementer o.lign, hvorpersonlig udvikling, socialt samvær og hjælp til konkrete dagligdags -problematikker er i fokus.

DSV giver også vejledende samtaler, misbrugssamtaler og lignende, som oftest kræver et sted hvor man kan sidde privat, uden at det er hjemme hos en borger.

Værested for unge

Borgerne er altid velkommen til at kigge forbi og sige hej, få hjælp til problemer og andet, – og
det er også her vi er at finde når ikke vi er ude på samværsopgaver.

DSV er beliggende i centrum af både Næstved og Vordingborg.

Styrker relationen mellem de unge og samfundet

DSV har et skærpet fokus på at få den enkelte ud i det omkringliggende samfund.

Det gør vi bl.a ved at introducere dem til foreningslivets muligheder og igennem samarbejde med erhvervspraktikker.

Vi arbejder hver dag på at udvide borgernes horisont. Det gør vi både ved at agere mentor for unge udsatte, indgående arbejde med udsatte børn og unge og ved at tilbyde de unge dette værested. 

DSV samarbejder med praktikpladser, uddannelsesinstitutioner og det generelle samfund, hvor der er fokus på vidensdeling, kommunikation og udvikling af den unge.

Det med formål at fordre en større og mere kvalitativ inklusion af de unge i det omkringliggende samfund, så de bliver klædt bedst muligt på til at tage aktiv del og ansvar for deres eget liv.

Vejledende samtaler

Aktiviteter

Fællesskab

Fællesspisning

Socialpædagogiske opholdssteder

DSV danner rammen for udviklingssamtaler, vejledende samtaler, misbrugssamtaler og reflektionssamtaler.

Det er også vores fysiske tilstedeværelse. Her befinder vi os, og her kan den unge finde os uden for de planlagte samværsaftaler. Derigennem ageres der mentor for unge udsatte.

Opholdsted Sjælland

Fælles aktiviteter er en del af vores værested for unge. Social træning og netværk. Brobygning ind i foreninger m.m.

Dette er som en del af vores arbejde med udsatte børn og unge. At deltage i aktiviter kan ryste folk sammen, det kan skabe stærke bånd og det kan forme venskaber. 

Opholdsted for unge

Social træning i et miljø, der har fokus på det meningsfulde tredje rum.

DSV skaber betingelser for social inklusion, tryghed og udfordringer mht. lærings- og udviklingsprocesser for trivsel og velvære.

Værested for unge

Vi spiser sammen når det giver mening. I Ståstedet har vi fokus på opgaven omkring det enkelte individ, og skaber kun de nødvendige fællesskaber.

Ensomhed og social angst er kun nogle af de udfordringer vi møder i hverdagen. For andre er opgaven eksempelvis at lægge afstand til et negativt miljø.

Vi rummer alle, og har altid et ben ude i fremtiden, hvor målet er en selvstændig tilværelse med ingen eller så lidt støtte som muligt. Vi er et værested for unge med fokus på individet og fælleskabet.   

Vejledende samtaler

Socialpædagogiske opholdssteder

DSV danner rammen for udviklingssamtaler, vejledende samtaler, misbrugssamtaler og reflektionssamtaler.

Det er også vores fysiske tilstedeværelse. Her befinder vi os, og her kan den unge finde os uden for de planlagte samværsaftaler. Derigennem ageres der mentor for unge udsatte.

Aktiviteter

Opholdsted Sjælland

Fælles aktiviteter er en del af vores værested for unge. Social træning og netværk. Brobygning ind i foreninger m.m.

Dette er som en del af vores arbejde med udsatte børn og unge. At deltage i aktiviter kan ryste folk sammen, det kan skabe stærke bånd og det kan forme venskaber. 

Fællesskab

Opholdsted for unge

Social træning i et miljø, der har fokus på det meningsfulde tredje rum.

DSV skaber betingelser for social inklusion, tryghed og udfordringer mht. lærings- og udviklingsprocesser for trivsel og velvære.

Fællesspisning

Værested for unge

Vi spiser sammen når det giver mening. I Ståstedet har vi fokus på opgaven omkring det enkelte individ, og skaber kun de nødvendige fællesskaber.

Ensomhed og social angst er kun nogle af de udfordringer vi møder i hverdagen. For andre er opgaven eksempelvis at lægge afstand til et negativt miljø.

Vi rummer alle, og har altid et ben ude i fremtiden, hvor målet er en selvstændig tilværelse med ingen eller så lidt støtte som muligt. Vi er et værested for unge med fokus på individet og fælleskabet.   

Netværk & Relationer

“Manglende eller svage netværk, få eller ingen nære relationer og lav grad af deltagelse i fællesskaber, er et vilkår for mange børn, unge og voksne i udsatte positioner.

Ståstedets sociale værested for unge er beliggende  i centrum af Vordingborg & Næstved. Ståstedet er en trædesten til deltagelse i fællesskaber og samme livsmuligheder som andre jævnaldrende.

Værestedet bruges både til personlig udvikling, socialt samvær og hjælp til konkrete dagligdags -problematikker. Her kan man mødes med andre ligesindede til fælles spisning, hygge, fødselsdage , samt få hjælp til jobsøgning, netbank, e-Boks, uddannelseshjælp o.l.

Der er i løbet af året faste traditioner, som eksempelvis julefrokost, påskefrokost, sommerfest m.v. Dette opholdsted for unge styrker bånd og skaber fælleskaber, noget der virkelig gør en forskel for det enkelte individ.

Med udgangspunkt i borgeren 

Vi arbejder i Ståstedet målrettet med at udvikle borgeren hen mod selvstændighed, hvor behovet er  at lære hvordan man agerer hensigtsmæssigt i sociale, såvel som faglige sammenhænge.

Medarbejderne inddrager borgeren i dagligdagen, og arbejder i fællesskab målrettet hen mod mere ønskelige handlemønstre. Det er vores oplevelse, at det ofte er uvant at blive hørt og involveret i beslutninger, og vi ser gode resultater af det arbejde vi udfører.

​I vores værested for unge får alle medindflydelse og ansvar. Det giver en oplevelse af at være ligeværdige medborgere i et demokratisk samfund. Oveni dette kan den unge også blive tilbudt anbringelse i egen bolig, hvilket gør personen mere selvstændig og forbereder denne person til voksenlivet.

​Vi udfordrer selvforståelsen og arbejder med mønsterbrud på en måde der skaber rum for refleksion over livets valg, og hvor vi ser at vores unge tager afstand fra kriminalitet, nedbringer deres misbrug samt tager afstand fra uhensigtsmæssige fællesskaber.

I stedet er målet at vi får borgere, som opdyrker fritidsinteresser, gode relationer og venskaber, påbegynder uddannelse og kommer i job. Det hjælper vores kontakt og mentorordning blandt andet med, hvor der bliver tilbudt en mentor for udsatte unge.

Alle skal være en del af samfundet!

Borgere i udsatte positioners omgangskreds er ofte afgrænset til skole, netværksets boligplacering o.lign. Det betyder, at man nemt kan lukke sig om sig selv og værestedet.

Derfor arbejder vi i Ståstedet med et skærpet fokus på at få borgeren ud i det omkringliggende samfund.

​Det gør vi bl.a. ved at introducere dem til foreningslivets muligheder, ungdomsskolen og andre klubtilbud. De unge får også hjælp til at komme videre i uddannelse og job, og vi arbejder hver dag på at udvide de unges horisont og bane vejen for uddannelses- og jobmæssige muligheder samt at udvide deres sociale netværk.

Vores arbejde med udsatte børn og unge skal munde ud i, at alle kan være en del af vores samfund.

Når solide løsninger skal etableres for udsatte borgere, kræver det et samarbejde mellem sociale indsatser, nærmiljø, erhvervsliv og foreningsliv m.m.

Samarbejde er centralt for vores måde at arbejde med borgeren på. Vi har et stort fokus på at få borgerne ud i det omkringliggende samfund.

Udover en tæt kontakt til udannelsesinstitutioner, praktikpladser og arbejdspladser, introducerer vi dem også til foreningslivets mange muligheder og aktiviteter.

Borgeren får hjælp til at komme videre i uddannelse og job,- og vi hjælper institutioner og virksomheder med at forstå borgerens udfordringer. 

Mange kommer fra udsatte familier, og kan derfor have haft svært ved at indfinde sig i sociale sammenhænge, ved hjælp af en række sociale indsatser, giver vi den enkelte mod til at begive sig ud i samfundet igen.

Nick Kjær fra Ståstedet

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak, om hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Nick Kjær

+45 71 99 52 21