Samarbejde med nærmiljø

Relation mellem borger og samfund

 

Vi er stolte af og værner om vores samarbejde med nærmiljøet, som involverer alt fra naboer, til udlejere, skoler, center for rusmidler, lokale idrætsforeninger, ungdomsskolen, erhvervsdrivende osv.

Vi tror på, at inklusion er nøglen til at åbne døren og bryde ud af eks. en socialt marginaliseret barndom.

Vi er aktive medspillere i det inkluderende lokalsamfund, som ikke kun er et rart samfund at være en del af, men også er et samfund, der skaber bæredygtige løsninger – frem for igen og igen at generere behov for særlige tilbud til forskellige grupper.

Vi har eks. arrangeret foredragsaftener ol. og har i den forbindelse understøttet et godt tværfagligt netværk, som styrker vores arbejde i lokalmiljøet. Et arbejde som vi dagligt ser Ståstedets unge og voksne høste frugterne af.

Dette arbejde med unge udsatte er med til at give disse mennesker nyt håb og ro i en ellers turbulent dagligdag.

Ved at tilbyde et opholdsted for unge inkluderer vi disse unge i lokalsamfundet, og derved giver vi dem mulighed for at få en mere normal hverdag.

 

Værested for unge
Nick Kjær fra Ståstedet

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak, om hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Nick Kjær

+45 71 99 52 21