Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Arbejde indefra og ud

 

I Ståstedet læner vi os op ad den neuroaffektive udviklingspsykologiske tilgang, hvor vi bl.a. definerer den enkeltes hjerneniveau som en indledende vej til nærmeste udviklingszone, samt til hvilken pædagogisk tilgang personen fremadrettet har brug for. 

Den hjernemæssige placering hjælper endvidere i afstemningen af følelsesmæssige krav og forventninger til personen. Målet er at holde personen inden for egen mestringszone og minimere følelsen af nederlag for at fremelske en konstant motivation i den enkeltes proces hen mod en selvstændig og uafhængig tilværelse. 

arbejde med unge udsatte
Nick Kjær fra Ståstedet

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak, om hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Nick Kjær

+45 71 99 52 21