Støttet samvær

 

Ved et støttet samvær tages der udgangspunkt i myndighedernes bekymring og i forældrenes eget ønske om hjælp og støtte i kontakten til deres barn. Ståstedet sikrer et samarbejde, hvor der er fokus på barnets behov.

Under samværet, støtter og guider samværskonsulenten forældrene til at skabe et trygt og rart samvær for barnet, samt understøtter tilknytning og gode fælles oplevelser. Ståstedet støtter ligeledes barnet til at give udtryk for egne behov og grænser. Både forældre og børn støttes til at håndtere konfliktfyldte eller følelsesmæssigt svære situationer.

Læs også om overvåget samvær hos Ståstedet. 

Ståstedet bootcamp 2021

Før & efter samtaler

Ståstedet tilbyder både før- og eftersamtaler med forældrene, for at forberede og forventningsafstemme med dem, hvad der skal ske på det pågældende samvær. Hvis der er behov for det, tilbyder vi desuden børnesamtaler før og efter samværet.

Derudover tilbyder Ståstedet at hente og/eller bringe barnet til og fra samværet for at støtte barnet i overgangen mellem den biologiske familie og plejefamilien/anbringelsessted.

Skriftlig Status

Vi udarbejder efter aftale objektive og proffesionelle statusrapporter over samvær. I statussen beskrives observationer af forældre-barn-relationen med henblik på videre støtte til udvikling af forældreevner og indbyrdes kommunikation mellem familiemedlemmerne.

Læs også om overvåget samvær hos Ståstedet. 

VI STØTTER BØRN, UNGE & UDSATTE FAMILIER MED

Miki Kuhre fra Ståstedet

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig, og lad os tage en snak, om hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Miki Kuhre

+45 71 99 52 21