Socialpædagogiske indsatser, skræddersyet til borgere med komplekse problemstillinger

Vi finder boliger og leverer socialpædagogisk støtte i hele landet som et alternativ til anbringelse.

Ståstedet har høj faglighed og solide erfaringer med at samarbejde med kommuner og borgere i udsatte positioner. Herunder borgere med komplekse problemstillinger, akutindsatser, boligløsninger og meget andet.

I Næstved & Vordingborg har vi ligeledes et fælles værested, som er målrettet borgere med behov for at opbygge sociale kompetencer.

Ring til os på 71 99 52 21, så skræddersyer vi en indsats, der passer til borgerens behov her og nu.

Læs mere

Vi tror på at ophold i hjemmet eller egen bolig er en forudsætning for udvikling og trivsel, hvor en indsats i hjemmet eller anbringelse i egen lejlighed, giver mulighed for at arbejde koncentreret og direkte med borgeren i almenfeltets nærmiljø. Vores organisering og praksis er derfor sammensat af elementer fra døgnforantaltninger, bostøtte, dagbehandling samt den terapeutiske indgangsvinkel. Vi tilbyder f.eks mentor for unge og voksne i udsatte positioner, har træningsboliger for unge, som er et alternativ til anbringelse, hvor den unge bor i egen bolig, derudover kører vi  ungdomssanktion, samt løbende støtte mm.

Vores arbejdsbeskrivelse er bred, og vi løser mange forskelligeartede socialpædagogiske opgaver i samarbejde med kommuner i hele landet. Vi hjælper både udsatte familier og tilbyder et socialt værested for unge, som har brug for at snakke med andre ligesindede. Ståstedet er et solidt alternativ til anbringelse og socialpædagogiske opholdssteder som giver mennesker i børn, unge og familier i udsatte positioner mulighed for at udvikle sig selv både fagligt, personligt og socialt.

Med andre ord
Flytter vi den professionelle anbringelsesinstitution ud i borgerens hjem!

Opholdsted for unge
Boligstøtte til unge hos Ståstedet

Boligløsning og individuelt tilpasset støtte i forbindelse med en anbringelse på eget værelse eller efterværn.

Målgruppen for denne ydelse er unge i alderen 16-23 år, der har behov for en boligløsning og en fleksibel og skræddersyet støtteindsats med kontakt- og mentorordning efter serviceloven paragraf 52, stk. 3 eller §76.

Boligstøtte til voksne hos Ståstedet

Akut boligløsning og fleksibel støtteindsats til borgere med komplekse problemstillinger.

Målgruppen for denne ydelse er borgere, der har behov for en boligløsning og en fleksibel og skræddersyet indsats med støttekontaktperson efter paragraf 85 i serviceloven.

Socialt værested for unge hos Ståstedet

Ståstedets social værested for unge og voksne, som fungerer som et fælles udgangspunkt.

Det sociale værested for unge og voksne benytter vi bla. til fællesaktiviteter, arrangementer o.lign, hvor personlig udvikling, socialt samvær og hjælp til konkrete dagligdags -problematikker er i fokus.

Det sociale værested for unge og voksne giver også vejledende samtaler, misbrugssamtaler og lignende, som oftest kræver et sted hvor man kan sidde privat, uden at det er hjemme hos en borger.

NYHEDER

Ståstedet bootcamp 2021
Fællesskab, selvbestemmelse og succesoplevelser vis Ståstedet bootcamp 2021
Nick Kjær Ståstedet

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Nick Kjær

+45 71 99 52 21