Overvåget samvær

Når der er bekymring for et barn eller en ungs fysiske eller psykiske sikkerhed under et samvær, tilbyder Move1 at fungere som samværskonsulenter ved et overvåget samvær.

Ved et overvåget samvær fungerer Ståstedet som repræsentant for kommunen og er til stede under hele samværet for at sikre barnets sikkerhed under samværet.


Samværskonsulenten er klar til at gribe ind over for uhensigtsmæssig adfærd, og har under samværet fokus på at understøtte en tryg og positiv kontakt mellem barn og familiemedlemmer.

Læs også om støttet samvær hos Ståstedet. 

 

Særlige sikkerhedsforanstaltninger ved samvær

Enkelte samvær kan være så komplicerede, at det er nødvendigt med særlige løsninger før og efter samværet for at skabe størst mulig tryghed og sikkerhed for barnet. Det kan fx være:

• ved at støtte barnet i at italesætte sine oplevelser under samværet til omsorgspersonerne.
• ved at kontrollere, om den pågældende forælder er i stand til at gennemføre samvær o.l.

Ståstedet tilbyder både før- og eftersamtaler med forældrene for at forberede og forventningsafstemme med dem, hvad der skal ske på det pågældende samvær. Hvis der er behov for det, tilbyder vi desuden børnesamtaler før og efter samværet.

Derudover tilbyder Ståstedet at hente og/eller bringe barnet til og fra samværet for at støtte barnet i overgangen mellem den biologiske familie og plejefamilien/ anbringelsesstedet.

Læs også om støttet samvær hos Ståstedet. 

Ståstedet bootcamp 2021

Forældresamtaler

Barnets trivsel i samværet øges, når forældrene får mulighed for en samtale med konsulenten enten før eller efter samværet. Sådanne samtaler ”fanger” mange ting, der ellers kunne skabe uro i samværet.

Ståstedet tilbyder både før- og eftersamtaler med forældrene for at forberede og forventningsafstemme med dem, hvad der skal ske på det pågældende samvær. Hvis der er behov for det, tilbyder vi desuden børnesamtaler før og efter samværet.

Skriftlig Status

Vi udarbejder efter aftale objektive og proffesionelle statusrapporter over samvær. I statussen beskrives observationer af forældre-barn-relationen med henblik på videre støtte til udvikling af forældreevner og indbyrdes kommunikation mellem familiemedlemmerne.

Læs også om støttet samvær hos Ståstedet. 

VI STØTTER BØRN, UNGE & UDSATTE FAMILIER MED

Miki Kuhre fra Ståstedet

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig, og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Miki Kuhre

+45 71 99 52 21