Om os

Ståstedet blev etableret i år 2018 af Nick Kjær & Miki Kuhre. 

Visionen var at skabe et alternativ til opholdsstedslignende tilbud,
hvor en indsats i hjemmet, eller anbringelse i egen lejlighed, istedet giver mulighed for at arbejde koncentreret og direkte med de unge udsatte og voksne i almenfeltets nærmiljø, hvor indsatsen bedre kan tilrettelægges frem mod et solidt ståsted i samfundet.

Vi har høj faglighed og en solid bred erfaring i arbejdet med unge, voksne og familier i udsatte positioner.

Læs mere om Nick Kjær

Med 15 års erhvervserfaring har jeg arbejdet på forskellige institutioner. Deriblandt integrerede institutioner, særlig sikret afdeling for unge kriminelle, været socialkonsulent for massivt udsatte familier, samt mangeårig erfaring på behandlingsinstitutioner for børn og unge med psykosociale problemstillinger.

De seneste 5 år har jeg haft ledelsesmæssige opgaver, som forstander af en behandlingsinstitution og specielskole,- herunder etableret sociale indsatser, strategi, økonomi, personaleledelse og udvikling.

Min erhvervserfaring – kombineret med min uddannelse inden for socialpædagogik og en master i offentlig ledelse – har givet mig kompetencer til at facilitere sociale indsatser, med udgangspunkt i at stille skarpt på en persons ressourcer og herudfra arbejde med at skabe selvindsigt og sætte fokus på styrker, engagement og motivation hos mennesker. 

Læs mere om Miki Kuhre

Jeg har arbejdet i psykiatrien, som ansvarshavende for et patientbibliotek. Min dagligdag bestod her af at tolke diagnoser og ordineret medicin (virkning/bivirkninger) til dagligdagssprog for patienterne. Jeg har været leder af en specialskole, og været konsulent på en børn og unge forvaltning, SSP konsulent, hvor jeg håndterede alt fra konflikt håndtering i tvangs sager, til ungdomssanktioner. Jeg har været afdelingsleder på et opholdssted.

Min erhvervserfaring – kombineret med min uddannelse i informationsvidenskab og igangværende uddannelse i psykoterapi og supervision. – har givet mig kompetencer til at stille skarpt på en persons ressourcer og herudfra arbejde med at skabe selvindsigt, og sætte fokus på styrker, engagement og motivation hos mennesker. 

I Ståstedet er alle en del af opgaven

Hvor alt ligefra vores bogholder til den sociale vicevært, også har opgaver som er forbundet med borgeren. Hvad enten det er at gennemskue sin økonomi, eller fixe sin vandhane,- så bliver aktiviteten, mellem borgeren og socialkonsulenten, organiseret på en sådan måde at det skaber udvikling og læring. Ligeledes har vi i Ståstedet et stort fokus på civilsamfundet, hvor både venner, naboer og andre i berøringsfladen, bliver tænkt ind i opgaven. Om det er et værested for unge, ungdomssanktion eller en mentor for unge udsatte, så tager alle del i arbejdet med de udsatte børn og unge.

Ståstedets ansatte

Ståstedets medarbejdergruppe har brede kompetencer indenfor det socialpædagogiske felt, psykiatri, sundhedsvæsnet samt uddannelse/ beskæftigelse. Vi samarbejder og udveksler viden, hvilket skaber sammenhæng og en fælles retning i det sociale arbejde. Vi brænder for vores arbejde med unge udsatte.

Mie Madsen

Socialkonsulent

Malene Hye-Knudsen

Socialkonsulent

Michael Hjort

Socialkonsulent

Carina Wiingard

Bogholderi

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak, om hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Nick Kjær

+45 71 99 52 21