Støtte i egen bolig

Støtte i egen bolig

 

Vi flytter den professionelle anbringelsesinstitution ud i den unges hjem 

Ståstedet fokuserer på at fastholde og kvalificere borgerens kontakt til samfundet, samt give støtte til borgerens eget ønske om forandring. Vores arbejde bygger på ærlighed og forudsigelighed, og vi står til rådighed når personen har brug for støtte – hele døgnet, året rundt. Vi søger igennem vores arbejde med unge udsatte, at yde så stor en støtte som overhovedet muligt.

Støtte i egen bolig

 

Ståstedet er specialiseret i arbejdet med udsatte børn, unge og familier. Alle medarbejdere har erfaring med udkørende hjælp til personer der har behov for støtte.

Samfundsliv

Vi tilbyder udviklende støtte i borgerens samfundsliv, såsom at forstå og agere ift post og økonomi, tage kontakt til offentlige myndigheder ved behov, deltagelse i vigtige møder som eksempelvis behandling og arbejdsmarkedesrettede aktiviteter o.lign.

Egenomsorg

Vi tilbyder støtte i egenomsorg i form af påmindelser om personlig hygiejne, støtte til rengøring, oprydning, indkøb, madlavning og tøjvask o.lign

Social liv

Vi tilbyder støtte til det sociale liv ved at skabe og kvalificere borgerens forudsætninger for at indgå i gode sociale relationer, aflæse andres signaler. Ståstedet har et socialt værested som bruges både til personlig udvikling, socialt samvær og hjælp til konkrete dagligdags -problematikker i samspil med ligesindede.

Mobilitet

Vi tilbyder støtte i mobilitet. f.eks støtte til at indlære ukendte og nødvendige rejse ruter.

Sundhed

Vi tilbyder støtte omkring medicin, ambulant behandling i psykiatrien, struktur, forudsigelighed, planlægning, energiforvaltning, hensigtsmæssig døgnrytme. mulighed for akut kontakt til pædagog hele døgnet og støttende samtaler.

Vi tilbyder

 

Ved støtte i egen bolig, tilbyder Ståstedet:​

 • Kontaktpædagog,- herunder
  • Omsorg og støtte i hverdagen​
  • Samtaler, rådgivning og vejledning
  • Samværsaftener og daglig gang i det sociale værested
  • Telefonsamtaler
  • Aktiviteter og ture
  • 24/7 rådighedsvagt

Endvidere er det ståstedets opgave at koordinere indsatsen indenfor handleplanens rammer, så der bliver helhed i indsatsen og hjælpen bliver sammenhængende. Borgeren får tilknyttet en kontaktpædagog, som er til rådighed døgnet rundt – såvel for borgeren som overfor offentlige myndigheder. Ligeledes afholder Ståstedet udviklingssamtaler med borgeren med udgangspunkt i handleplanen.

Arbejde med unge udsatte

Mulighed for bedre individuel støtte

 

Hos Ståstedet arbejder vi professionelt og fokuseret med de problemstillinger, som borgeren står overfor. Vi har et godt og nært koordinerende samarbejde med arbejdsmarkedet og boligforeningerne, som samlet set gør, at vi har succes med at få borgeren socialiseret ind i nogle gode livsbaner.

Alle ansatte i Ståstedet har bred erfaring inden for det socialfaglige område, og har alle arbejdet professionelt med mennesker i livets forskellige udfordringer. Ståstedets ansatte er uddannede pædagoger, socialkonsulenter, terapeuter ol.

Hos Ståstedet modtager alle ansatte fælles supervision, og der afholdes ugentligt teammøder. Det betyder fælles ansvar for de udfordringer der opstår i arbejdet med borgeren, samt at supervisionen er forankret i Ståstedets mål og værdier. Dette skaber sammenhæng, trivsel og fælles retning i det sociale arbejde.

For borgeren betyder det, at kontaktpædagogen altid er stillet skarpt på opgaven, og kan støtte op om livets forandringsproces. Ligeledes er vi flere om at løfte den enkelte opgave, hvilket betyder at borgeren altid vil kunne forvente nærvær og tilstedeværelse fra velkendte voksne.

Nick Kjær fra Ståstedet

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak, om hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Nick Kjær

+45 71 99 52 21