Støttekontaktperson §85

Ståstedet tilbyder støttekontaktperson for socialt udsatte og isolerede personer i alderen 18 til 64 år – herunder støttekontaktperson til misbrugere og sindslidende.

Vi har særligt mangeårig erfaring med at samle indsatser omkring borgere med flere problemstillinger. Herunder:

  • Psykiatriske diagnoser
  • Misbrugsproblematikker
  • Kriminalitetstendenser

Boligløsning Ståstedet

“Mennesker, der ikke er trygge, møder krav, de ikke kan magte”

For at mindske usikkerhed, ustabilitet og skrøbelige livssituationer, også hvad angår bolig,
er det afgørende for os, at borgeren aldrig står alene om at forstå vejene til støtte og hjælp.

To personer foran snelandskab

Få ejerskabet over eget liv tilbage

For at mindske usikkerhed, ustabilitet og skrøbelige livssituationer, er det afgørende for os, at den enkelte borger aldrig står alene om at forstå vejene til støtte og hjælp.

Med baggrund i serviceloven paragraf 85 og paragraf 82b leverer Ståstedet en  fleksibel og skræddersyet indsats, som matcher den enkelte borgers behov. Vi sikrer en koordinerende indsats, som er i overensstemmelse med kommunens bestilling.

Vi hjælper kommunerne med at finde boliger til socialt udsatte, fordi vi tror på, at ophold i egen bolig er en forudsætning for trivsel og udvikling.

I Ståstedet har vi også mulighed for at tilbyde en midlertidig bolig til de borgere, der har behov for det. Læs mere om vores boligløsning efter paragraf 85 i serviceloven

Vi møder borgeren netop dér, hvor de er!
Målet med forløbet med en støttekontaktperson er naturligvis individuelt fra person til person, og kan fx være at komme ud af et skadeligt forbrug, kriminalitet eller sociale problemer, og i stedet komme i uddannelse eller arbejde. Til at opnå den enkeltes mål finder vi, sammen med borgeren, metoden og midlerne til at komme på rette kurs.

 

Støttekontaktpersonen står til rådighed, når der er brug for det – dvs. hele døgnet, året rundt. Det mener vi er vigtigt for at kunne skabe et
Solidt Ståsted i livet. 

VI GÅR VEJEN SAMMEN

Vi støtter borgerne, hvor de har behov – ikke mere eller mindre. Vi har et udviklingsorienteret fokus, og som støttekontaktperson er vi hele tiden bevidste om at arbejde hen imod en reduktion af støttebehovet samt vores egen overflødighed.

Vi tilbyder fleksibel bostøtte i både dag- og aftentimer samt weekender.

Støtte til at etablere sig og vedligeholde et værdigt liv i egen bolig.

Støtte i forhold til evt. medicin og behandling.

Støtte til igangsættelse af beskæftigelse samt til fastholdelse i denne.

Støtte til bankbesøg, kommune kontakt, læge, tandlæge ol.

Støtte til at indgå i sunde sociale relationer og til at vedligeholde disse.

Støtte omkring sund kost og motion.

Støtte til at genoprette og styrke familiære relationer.

Logo Ståstedet

Når solide løsninger skal etableres for udsatte borgere, kræver det et samarbejde mellem sociale indsatser, nærmiljø, erhvervsliv og foreningsliv m.m.

Samskabelse er centralt for vores måde at arbejde med borgeren på. Vi har et stort fokus på at få borgerne ud i det omkringliggende samfund.

Udover en tæt kontakt til udannelsesinstitutioner, praktikpladser og arbejdspladser, introducerer vi dem også til foreningslivets mange muligheder og aktiviteter. Borgeren får hjælp til at komme videre i uddannelse og job,- og vi hjælper institutioner og virksomheder med at forstå borgerens udfordringer. 

Priser

Ordentlighed og gennemsigtighed er vigtige værdier for os i Ståstedet. Vi sørger for at holde rådgiver orienteret om relevante udfordringer, udviklinger m.m. omkring den igangværende indsats. Vi kontakter også kommunen, når vi af den ene eller anden grund vurderer, at vi kan løse opgaven indenfor færre timer. Det gælder også, hvis borgeren udviser en så bekymrende adfærd, at vi ikke længere kan tilbyde en passende indsats.

Alle pakker indeholder samvær, mødeaktivitet, rapporter, tlf./sms-kontakt, aktiviteter, diæter og transport.

Basisordning

450,- kr
Pr. time

Gælder hverdage, 07.00-16.00

Udvidet ordning

525,- kr
Pr. time

Gælder hverdage og weekender – hele døgnet

Akut-udkald

926,- kr
Pr. påbegyndt time

Skal aftales på forhånd

Samvær

Samvær sker på baggrund af en fleksibel og skræddersyet indsats, som matcer den enkeltes borgers behov. Borgeren vil altid få tilknyttet en primær kontaktperson, men vil opleve flere af vores ansatte alt efter behov. F.eks har vores medarbejdere forskellige kompetencer indenfor aktiviteter, vejledende samtaler, kendskab til foreningsliv m.m. Det tror vi på skaber en sammenhængende indsats, hvor borgeren bliver tilbudt det bedste af alle verdener.

Mødeaktivitet

Deltagelse i møder der er nødvendige for borgeren. Fx statusmøder, opfølgningsmøder, netværksmøder, møder med skole, praktikpladser o.lign.

Tlf./sms-kontakt

I Ståstedet møder vi borgeren der hvor de er. Vi er altid til at komme i kontakt med 24/7. F.eks yder vi telefonisk morgenvækning ved behov, påminder om aftaler, møder og giver mulighed for at vende gode oplevelser igennem korte reflektionssamtaler. 

Aktiviteter

Udgifter til aktiviteter i forbindelse med samvær indgår i prisen, med vægt på den enkelte borgers ønsker og behov. Vi har god kontakt til træningscentre, og laver ligeledes flere gange om året fælles aktiviteter.

Forplejning

Efter behov, i forbindelse med samvær, og med fokus på sund kost.

Transport

Til og fra borgeren hører med i pakken i forbindelse med samvær. 

Nick Kjær fra Ståstedet

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak, om hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Nick Kjær

+45 71 99 52 21