Bolig og støtte til voksne

Boligløsning og fleksibel støtteindsats til borgere med komplekse problemstillinger.

Målgruppe

Målgruppen for denne ydelse er borgere, der har behov for en boligløsning og en fleksibel og skræddersyet indsats efter paragraf 85 i serviceloven.

Det kan dreje sig om borgere, der indenfor kort tid skal:

  • udskrives fra en psykiatrisk eller retspsykiatrisk afdeling
  • fraflytte et §110-tilbud
  • fraflytte et §107-tilbud

Det kan også være borgere, som har behov for en boligløsning og støtte af andre årsager. Det kan eksempelvis være i form af en støttekontaktperson efter paragraf 85 i serviceloven. 

Vi står til rådighed, når der er brug for det – dvs. hele døgnet,
året rundt.

Det mener vi er vigtigt for at kunne skabe et
Solidt Ståsted i livet. 

Ståstedets Handicap & Psykiatri afdeling, tilbyder støtte og en kvalificeret faglig indsats til kommunerne i komplekse borgerforløb med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer. Vores indsatser tager udgangspunkt i individet og den enkeltes livssituation. Vi er stolte af vores fleksibilitet, og vores respektfulde tilgang til borgerne.

Med udgangspunkt i Ståstedets værdier tilbyder vi en indsats, som er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med henblik på at understøtte borgeren i at opnå størst mulig mestring i eget liv. Borgeren motiveres til, og støttes i, at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre de enkelte opgaver i hverdagen så selvstændigt som muligt.

Ståstedet tilbyder omsorg/støtte, optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, med tanke på nærmeste udviklingszone, til borgere .

Vi arbejder med udgangspunkt i nytterelationer og efterlever tankerne bag en helhedsorienteret tilgang.

 

Vi tilbyder

Medarbejdere

Dage om ugen

Dage om året

%

Engageret

Misbrug, psykiatri, kriminelle aktiviteter og psykosociale problemstillinger

En indsats rettet mod ét problem, vil ofte have en sideeffekt på et andet problem.

Socialt udsatte borgere med misbrug, kriminel løbebane, diverse psykiske lidelser og dobbeltdiagnoser, har i sagens natur ofte komplekse problemer på flere livsområder, og har bl.a. derfor svært ved at integrere enkeltindsatser i deres liv. Ståstedets ansatte har alle erfaring med at skabe helhedsorienteret forløb, som supplerer eksempelvis misbrugsbehandling og psykiatri, med vores socialfaglige indsats.

VI GÅR VEJEN SAMMEN

Vi støtter borgerne, hvor de har behov – ikke mere eller mindre. Vi har et udviklingsorienteret fokus og er hele tiden bevidste om at arbejde hen imod en reduktion af støttebehovet samt vores egen overflødighed.

Vi tilbyder fleksibel bostøtte i både dag- og aftentimer samt weekender.

Støtte til at etablere sig og vedligeholde et værdigt liv i egen bolig.

Støtte i forhold til evt. medicin og behandling.

Støtte til igangsættelse af beskæftigelse, samt til fastholdelse i denne.

Støtte til bankbesøg, kommune kontakt, læge, tandlæge ol.

Støtte til at indgå i sunde sociale relationer og til at vedligeholde disse.

Støtte omkring sund kost og motion.

Støtte til at genoprette og styrke familiære relationer.

Når solide løsninger skal etableres for udsatte borgere, kræver det et samarbejde mellem sociale indsatser, nærmiljø, erhvervsliv og foreningsliv m.m.

Samskabelse er centralt for vores måde at arbejde med borgeren på. Vi har et stort fokus på at få borgerne ud i det omkringliggende samfund.

Udover en tæt kontakt til udannelsesinstitutioner, praktikpladser og arbejdspladser, introducerer vi dem også til foreningslivets mange muligheder og aktiviteter. Borgeren får hjælp til at komme videre i uddannelse og job,- og vi hjælper institutioner og virksomheder med at forstå borgerens udfordringer. 

Ståstedets medarbejdergruppe har brede kompetencer indenfor det socialpædagogiske felt, psykiatri, sundhedsvæsnet samt uddannelse/ beskæftigelse. Vi samarbejder og udveksler viden, hvilket skaber sammenhæng og en fælles retning i det sociale arbejde.

For borgeren betyder det, at socialkonsulenten altid er stillet skarpt på opgaven, og kan støtte op om de givne udfordringer og forandringer. Ligeledes er vi flere om at løfte den enkelte opgave, hvilket betyder, at borgeren altid vil kunne forvente nærvær og tilstedeværelse, også ved evt. sygdom og ferie.

Ståstedets medarbejdergruppe har brede kompetencer indenfor det socialpædagogiske felt, psykiatri, sundhedsvæsnet samt uddannelse/ beskæftigelse. Vi samarbejder og udveksler viden, hvilket skaber sammenhæng og en fælles retning i det sociale arbejde.

For borgeren betyder det, at socialkonsulenten altid er stillet skarpt på opgaven, og kan støtte op om de givne udfordringer og forandringer. Ligeledes er vi flere om at løfte den enkelte opgave, hvilket betyder, at borgeren altid vil kunne forvente nærvær og tilstedeværelse, også ved evt. sygdom og ferie.

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Miki Kuhre

+45 71 99 52 21