Ungdomssanktion

Ungdomssanktion – få en frisk start

 

Ungdomssanktion er en mulighed for at arbejde med den unge i et nyt nærmiljø, hvor der kan skabes en frisk start. 

Frem for anbringelse på døgninstitution eller opholdssted i ungdomssanktionens anden fase, så skaber anbringelse i eget værelse/lejlighed en mulighed for at arbejde med de unge i et nyt nærmiljø, hvor der kan skabes en frisk start.

Ungdomssanktion som indsats kan derfor mere naturligt tilrettelægges frem mod et solidt ståsted i samfundet. Derudover varetager vi i sagens natur sanktionens tredje fase, hvor den unges nye plads i verden cementeres.

 

Ungdomssanktion

Fase 2 & fase 3

 

Vores tilbud henvender sig til enten unge som et led ungdomssanktionens anden fase, hvor den unge kommer direkte fra en sikret afdeling. Eller til unge, som har været igennem anden fase og skal overgå til tredje fase. 

Med udgangspunkt i de unges behov er organisering og praksis sammensat af elementer fra døgnforanstaltninger, bostøtte, dagbehandling samt den terapeutiske indfaldsvinkel. Med andre ord, flytter vi den profesionelle anbringelsesinstitution ud i den unges hjem.

Ligeledes har Ståstedet et socialt værested for unge, hvor formålet er at skabe et frirum for de unge hvor de kan øve sig i social kontakt og skabe relationer.

Læs om Ståstedets sociale værested for unge

Ungdomssanktion

Vi tilbyder

 

Ved anbringelse af ungdomssanktion i egen bolig, tilbyder Ståstedet:

 • Lejlighed (typisk en 1-værelses lejlighed eller eget værelse)
 • Kontaktpædagog,- herunder
  • Omsorg og støtte i hverdagen​
  • Samtaler, rådgivning og vejledning
  • Samværsaftener og daglig gang i det sociale værested for unge (kørsel t/r​​ indgår)
  • Telefonsamtaler
  • Aktiviteter og ture
  • 24/7 rådighedsvagt

Endvidere er det ståstedets opgave at koordinere indsatsen indenfor handleplanens rammer, så der bliver helhed i indsatsen og hjælpen bliver sammenhængende.

Den unge får tilknyttet en kontaktpædagog, som er til rådighed døgnet rundt – såvel for den unge som overfor offentlige myndigheder. Ligeledes afholder Ståstedet Udviklingssamtaler med den unge med udgangspunkt i handleplanen.

Ungdomssanktion - Kontaktperson

Mulighed for bedre individuel voksenkontakt

 

Hos Ståstedet arbejder vi professionelt og fokuseret med de problemstillinger, som de unge står overfor. Vi har et godt og nært koordinerende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og boligforeningerne, som samlet set gør, at vi har succes med at få de unge socialiseret ind i nogle gode livsbaner.

Alle ansatte i Ståstedet har bred erfaring inden for det socialfaglige område, og har alle arbejdet professionelt med mennesker i livets forskellige udfordringer. Ståstedets ansatte er uddannede pædagoger, socialkonsulenter, terapeuter ol. Alle skal dermed kunne mærke den store erfaring i vores arbejde med udsatte børn, unge og familier.

Hos Ståstedet modtager alle ansatte fælles supervision, og der afholdes ugentligt teammøder. Det betyder fælles ansvar for de udfordringer der opstår i arbejdet med de unge, samt at supervisionen er forankret i Ståstedets mål og værdier.

Dette skaber sammenhæng, trivsel og fælles retning i det sociale arbejde.

For den unge betyder det, at kontaktpædagogen altid er stillet skarpt på opgaven, og kan støtte op om livets forandringsproces. Ligeledes er vi flere om at løfte den enkelte opgave, hvilket betyder at den unge altid vil kunne forvente nærvær og tilstedeværelse fra velkendte voksne.

Nick Kjær fra Ståstedet

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak, om hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Nick Kjær

+45 71 99 52 21