Ung anbragt i egen bolig

Anbragt ung i egen lejlighed

 

Vores tilbud henvender sig til enten unge som et led i overgangen til et selvstændigt voksenliv, hvor den unge kommer direkte fra et andet anbringelsesophold. 

Eller hvor voldsomme konflikter i hjemmet kan betyde, at den unge udsatte og familien har behov for, at den unge kommer væk fra hjemmet og kan koncentrere sig om sig selv, uddannelse og egne problemer.

Vi tilbyder

 

Ved anbringelse af ung i egen bolig, tilbyder Ståstedet:

Lejlighed (typisk en 1-værelses lejlighed eller eget værelse)

Kontaktpædagog,- herunder

Omsorg og støtte i hverdagen​

Samtaler, rådgivning og vejledning

Samværsaftener og daglig gang i det sociale værested (kørsel t/r​​ indgår)

Telefonsamtaler

Aktiviteter og ture

24/7 rådighedsvagt

Endvidere er det ståstedets opgave at koordinere indsatsen indenfor handleplanens rammer, så der bliver helhed i indsatsen og hjælpen bliver sammenhængende. Den unge får tilknyttet en kontaktpædagog, som er til rådighed døgnet rundt – såvel for den unge som overfor offentlige myndigheder. Ligeledes afholder Ståstedet Udviklingssamtaler med den unge udsatte med udgangspunkt i handleplanen.

Mulighed for bedre individuel voksenkontakt

 

Hos Ståstedet arbejder vi professionelt og fokuseret med de problemstillinger, som de unge udsatte står overfor. Vi har et godt og nært samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og boligforeningerne, som samlet set gør, at vi har succes med at få de unge socialiseret og dermed bragt ind i nogle gode livsbaner.

Alle ansatte på Ståstedet har bred erfaring inden for det socialfaglige område, og har alle arbejdet professionelt med mennesker i livets forskellige udfordringer. Ståstedets ansatte er uddannede pædagoger, socialkonsulenter, terapeuter ol.

I ståstedet modtager alle ansatte fælles supervision, og der afholdes ugentligt teammøder. Det betyder fælles ansvar for de udfordringer der opstår i arbejdet med de unge, samt at supervisionen er forankret i Ståstedets mål og værdier. Dette skaber sammenhæng, trivsel og fælles retning i det sociale arbejde.

Gennem vores arbejde med udsatte børn og familier, sørger vi for at løbende dialog, samtaler og diverse aktiviteter bliver en del af hverdagen. Det gør vi ved at vores team altid har det fulde overblik. 

For den unge udsatte betyder det, at kontaktpædagogen altid er stillet skarpt på opgaven, og kan støtte op om livets forandringsproces. Ligeledes er vi flere om at løfte den enkelte opgave, hvilket betyder at den unge altid vil kunne forvente nærvær og tilstedeværelse fra velkendte voksne. Vi tilbyder på vores opholdssted en mentor for unge udsatte. Det betyder at den unge har en støttende, vejledende og rådgivende person ved sig.

opholdssted for unge
Nick Kjær fra Ståstedet

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak, om hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Nick Kjær

+45 71 99 52 21