Træningsbolig

Vi har træningsboliger placeret på Sjælland. Vores træningsboliger ligger tæt placeret på bymidten. Vores boliger kan anvendes som træningsbolig/ midliertidig bolig, anbringelse og til akut-relevante indsatser.

Vores tilbud henvender sig til unge i alderen 16-23 år. Vi tilbyder anbringelser i egen bolig til unge, der enten kommer fra andre anbringelsestyper/steder, eller en situation hvor familien ikke længere kan varetage de basale behov dvs. udsatte familier.

Ståstedet som Organisation og Fællesskab

I Ståstedet er vi mange omkring den unge, foruden den tildelte kontaktperson. Alle ansatte i Ståstedet er en del af opgaven. Det gælder alt fra både vores bogholder som hjælper med budgetlægning, til vores sociale vicevært som hjælper boligen. Vi gør en stor dyd ud af at holde en rød tråd igennem vores arbejde, hvor tilgange spiller sammen med det udførte arbejde. Det tror vi på skaber en mere sammenhængende indsats samt nærvær i opgaven.

Ved anbringelse i egen bolig, tilbyder Ståstedet:

Bolig

Man bliver tildelt en af Ståstedets lejligheder, som bliver den unges bolig i den tid de er hos os. Vores lejligheder er ikke kollegielignende boliger, og man opholder sig derfor bland almenfeltets nærmiljø. Det tror vi på gavner den unge. Ved endt ophold har vi ekstra fokus på at få fundet en endelig bolig til den unge.

(DSV) Det Sociale Værested

Den unge bliver tilknyttet Ståstedets sociale værested for unge, som har til formål at skabe fælleskab, bakke op om traditioner, samt fællesaktiviteter i løbet af året.

Aktiviteter og ture

I ståstedet har vi fællesaktiviteter flere gange om året. Det kan være alt ligefra biografture, træningsaftener, paintball m.m. 

24/7 rådighedsvagt

Vi har rådighedsvagt døgnet rundt. Dvs at den unge altid kan få fat på os, også når vi ikke er der. 

Vi støtter den unge i at fokusere på uddannelse og understøtter resiliens i forhold til dagligdagens indre og ydre udfordringer. Vi ser os, som et solidt led i overgangen til et selvstændigt voksenliv. Dette arbejde med unge udsatte skal udmunde i en mere glidende overgang til netop det selvstændige liv, hvor den unge kan klare sig selv i hverdagen. Dette er en både sund, lærende og givende måde at komme ud i livet med fornyet energi og tro på tingene.

Ved at den unge bliver anbragt i egen bolig opnås der selvstændighed og mere ansvarsbevidsthed hos den unge. Det bliver derfor nemmere at træde ud i verden og fungere i en normal hverdag. Det betyder at der igennem vores arbejde med unge udsatte kan lægges mere fokus på andre indsatsområder, der skal komme den enkelte til gavn. Det kan betyde at der er mere plads, tid og overskud til at komme ned til vores værested for unge, hvor den unge kan blive en del af et fælleskab.

Læs mere om vores sociale værested for unge

"Frem for anbringelse på døgninstitution eller et opholdssted for unge skaber anbringelse på eget værelse en mulighed for at arbejde med de unge i nærmiljøet, og indsatsen kan bedre tilrettelægges."

Vi flytter den professionelle anbringelsesinstitution ud i den unges hjem

For at mindske usikkerhed, ustabilitet og skrøbelige livssituationer, også hvad angår bolig,
er det afgørende for os, at den unge aldrig står alene om at forstå vejene til støtte og hjælp.

Konkret støtter vi borgeren med at få struktur på hverdagen, forbedre kostvaner, hygiejne, o.lign.
Vi tilbyder desuden praktisk støtte til bl.a. oprydning, åbning af post, overblik over økonomien,
deltagelse i møder, social træning, brug af eget netværk m.m.

Vores udgangspunkt er at skabe en nytterelation til den unge.
Det vil sige en relation, der støtter den unge i at skabe egne erfaringer.

Endvidere er det ståstedets opgave at koordinere indsatsen indenfor handleplanens rammer,
så der bliver helhed i indsatsen og hjælpen bliver sammenhængende.
Den unge får tilknyttet en kontaktpædagog, som er til rådighed døgnet rundt –
såvel for den unge som overfor offentlige myndigheder.
Ligeledes afholder Ståstedet Udviklingssamtaler med den unge med udgangspunkt i handleplanen.

Læs også om, hvordan Ståstedet via vores arbejde med unge udsatte tilbyder en kontaktordning og en mentor til unge

Anbringelse af ung i egen bolig

Vi har træningsboliger placeret på Sjælland. Vores træningsboliger ligger tæt placeret på bymidten. Vores boliger kan anvendes som træningsbolig/ midliertidig bolig, anbringelse og til akut-relevante indsatser.

Vores tilbud henvender sig til unge i alderen 16-23 år. Vi tilbyder anbringelser i egen bolig til unge, der enten kommer fra andre anbringelsestyper/steder, eller en situation hvor familien ikke længere kan varetage de basale behov dvs. udsatte familier.

Vi støtter den unge i at fokusere på uddannelse og understøtter resiliens i forhold til dagligdagens indre og ydre udfordringer. Vi ser os, som et solidt led i overgangen til et selvstændigt voksenliv. Dette arbejde med unge udsatte skal udmunde i en mere glidende overgang til netop det selvstændige liv, hvor den unge kan klare sig selv i hverdagen. Dette er en både sund, lærende og givende måde at komme ud i livet med fornyet energi og tro på tingene.

Ved at den unge bliver anbragt i egen bolig opnås der selvstændighed og mere ansvarsbevidsthed hos den unge. Det bliver derfor nemmere at træde ud i verden og fungere i en normal hverdag. Det betyder at der igennem vores arbejde med unge udsatte kan lægges mere fokus på andre indsatsområder, der skal komme den enkelte til gavn. Det kan betyde at der er mere plads, tid og overskud til at komme ned til vores værested for unge, hvor den unge kan blive en del af et fælleskab.

"Frem for anbringelse på døgninstitution eller et opholdssted for unge skaber anbringelse på eget værelse en mulighed for at arbejde med de unge i nærmiljøet, og indsatsen kan bedre tilrettelægges."

Vi flytter den professionelle anbringelsesinstitution ud i den unges hjem

For at mindske usikkerhed, ustabilitet og skrøbelige livssituationer, også hvad angår bolig,
er det afgørende for os, at den unge aldrig står alene om at forstå vejene til støtte og hjælp.

Konkret støtter vi borgeren med at få struktur på hverdagen, forbedre kostvaner, hygiejne, o.lign.
Vi tilbyder desuden praktisk støtte til bl.a. oprydning, åbning af post, overblik over økonomien,
deltagelse i møder, social træning, brug af eget netværk m.m.

Vores udgangspunkt er at skabe en nytterelation til den unge.
Det vil sige en relation, der støtter den unge i at skabe egne erfaringer.

Endvidere er det ståstedets opgave at koordinere indsatsen indenfor handleplanens rammer,
så der bliver helhed i indsatsen og hjælpen bliver sammenhængende.
Den unge får tilknyttet en kontaktpædagog, som er til rådighed døgnet rundt –
såvel for den unge som overfor offentlige myndigheder.
Ligeledes afholder Ståstedet Udviklingssamtaler med den unge med udgangspunkt i handleplanen.

Ståstedet som Organisation og Fællesskab

I Ståstedet er vi mange omkring den unge, foruden den tildelte kontaktperson. Alle ansatte i Ståstedet er en del af opgaven. Det gælder alt fra både vores bogholder som hjælper med budgetlægning, til vores sociale vicevært som hjælper boligen. Vi gør en stor dyd ud af at holde en rød tråd igennem vores arbejde, hvor tilgange spiller sammen med det udførte arbejde. Det tror vi på skaber en mere sammenhængende indsats samt nærvær i opgaven.

Ved anbringelse i egen bolig, tilbyder Ståstedet:

Bolig

Man bliver tildelt en af Ståstedets lejligheder, som bliver den unges bolig i den tid de er hos os. Vores lejligheder er ikke kollegielignende boliger, og man opholder sig derfor bland almenfeltets nærmiljø. Det tror vi på gavner den unge. Ved endt ophold har vi ekstra fokus på at få fundet en endelig bolig til den unge.

(DSV) Det Sociale Værested

Den unge bliver tilknyttet Ståstedets sociale værested, som har til formål at skabe fælleskab, bakke op om traditioner, samt fællesaktiviteter i løbet af året.

Aktiviteter og ture

I ståstedet har vi fællesaktiviteter flere gange om året. Det kan være alt ligefra biografture, træningsaftener, paintball m.m. 

24/7 rådighedsvagt

Vi har rådighedsvagt døgnet rundt. Dvs at den unge altid kan få fat på os, også når vi ikke er der. 

Anbringelse af ung i egen bolig, er et alternativ til et opholdsstedslignende tilbud, forstået på den måde at vi afholder alle udgifter omkring den unge. Kommunen har f.eks ikke nogle udgifter ifb med indskud o.lign.

Ståstedet udarbejder i samarbejde med forvaltning og den unge/familien en handleplan med de nødvendige mål.

Vores tilbud indeholder

  • Husleje (ink vand, varme og el)
  • Det Sociale Værested
  • Kontaktpædagog
  • 24/7 kontakt
  • Buskort 3 Zoner eller ungdomskort
  • Fritidsaktivitet
  • Internetpakke
  • Kost, tøj og lommepenge efter Kl´s takst
Samvær

15-20 timers samvær fordelt ud over tilsyn, aktiviteter og Det Sociale Værested, der er Ståstedets værested for unge

Mødeaktivitet

Deltagelse i møder der er nødvendige for den unge. Fx statusmøder, opfølgningsmøder, netværksmøder, møder med skole og deltagelse i familierådslagning.

Tlf./sms-kontakt

I Ståstedet møder vi de unge, der hvor de er. Vi er altid til at komme i kontakt med 24/7. F.eks yder vi telefonisk morgenvækning ved behov, påminder om aftaler, møder og giver mulighed for at vende gode oplevelser igennem korte reflektionssamtaler. 

Aktiviteter

Udgifter til aktiviteter i forbindelse med samvær: med vægt på den enkelte unges ønsker og behov.

Forplejning

Efter kl´s takster, samt i forbindelse med Det Sociale Værested, der er Ståstedets værested for unge

Transport

Til og fra den unge hører med i pakken i forbindelse med samvær.

3-zoners buskort eller ungdomskort

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak, om hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Miki Kuhre

+45 71 99 52 21