Kontakt- og mentorordning for unge

Hos Ståstedet hjælper vi børn og unge, der har problemer i livet. Det kan være alt fra problemer med skadeligt forbrug eller sociale vanskeligheder til svære familierelationer og psykisk sygdom. Vi træder til der, hvor den unge har brug for en støttende relation og faglig, kompetent vejledning til at komme ind på en god, stabil vej ind i voksenlivet. Hos Ståstedet tilbyder vi derfor både en kontaktperson og mentor til unge, der må have behov for det. 

Vi hjælper unge mennesker, der på den ene eller den anden måde er endt i problemer.

For at mindske usikkerhed, ustabilitet og skrøbelige livssituationer, er det afgørende for os, at den unge aldrig står alene om at forstå vejene til støtte og hjælp. Vores arbejde med unge udsatte, gennem vores mentorordning, sørger for at den unge ikke kommer til at stå alene i en svær situation.

Unge der kan have behov for vores mentorordning, er ofte unge som er havnet i udsatte positioner, som kan have konskvenser for deres fremtid. Det kan være problemer med kriminalitet, stoffer eller generelt psykosociale problemstillinger. Derfor tilbyder vi en mentor for unge udsatte.

Vores udgangspunkt med en mentor til unge er at skabe en nytterelation til den unge. Det vil sige en relation, der støtter den unge i at skabe egne erfaringer. 

Træningsbolig Ståstedet

“Børn og unge, der ikke er trygge, møder krav, de ikke kan magte”

For at mindske usikkerhed, ustabilitet og skrøbelige livssituationer, også hvad angår bolig,
er det afgørende for os, at den unge aldrig står alene om at forstå vejene til støtte og hjælp.

Kontaktperson hos Ståstedet

Få ejerskabet over eget liv tilbage

Vi møder de unge netop dér, hvor de er!
Målet med en mentor til unge er naturligvis individuelt fra person til person, og det kan fx være at komme ud af et skadeligt forbrug, kriminalitet eller sociale problemer, og i stedet komme i uddannelse eller arbejde. Til at opnå den enkeltes mål finder vi, sammen med den unge, metoden og midlerne til at komme på rette kurs.

Det kan blandt andet være:

  • At tilbyde børn/unge en fast og stabil voksenkontakt.
  • At støtte og hjælpe i udviklingen af faglige, sociale og personlige kompetencer.
  • At støtte børns/unges interessefelter og bl.a. opmuntre til deltagelse i fritidsaktiviteter, eller opfordre dem til at blive en del af fællesskabet i vores sociale værested for unge.
  • At hjælpe børn/unge med at stå op om morgenen og komme i skole.
  • At hjælpe og vejlede i forhold til fremtidsmuligheder og uddannelse.
  • At støtte og vejlede i forhold til at komme ud af kriminalitet eller misbrug

 

Kontaktpersonen står til rådighed, når der er brug for det – dvs. hele døgnet, året rundt. Det mener vi er vigtigt for at kunne skabe et
Solidt Ståsted i livet. 

Hjælp til ensomheden

Manglende eller svage netværk, få eller ingen nære relationer og lav grad af deltagelse i fællesskaber i bl.a. skole og fritidsliv er et vilkår for mange udsatte unge og tidligere anbragte.

Ensomhed kan være svært at behandle, fordi den ensomme ofte har svært ved række hånden ud til andre og være åben omkring netop ensomheden. Det er i dag nemt for unge at føle sig isolerede og uden for fællesskabet på grund af den digitale kommunikationskultur og de samfundsnormer og image-krav, der hersker i de sociale ungdomskredse.

Derfor er det vigtigt at reagere, hvis man observerer tegn på ensomhed hos sit barn. Ensomheden bliver ikke mindre af at blive overladt til sig selv. Heldigvis findes der effektive behandlinger. Hos os ved Ståstedet har vi især haft succes med korte, intense forløb, der sender de unge tilbage ind i de sociale netværk, hvor de kan skabe gode relationer og venskaber.

 

Læs om Ståstedets sociale værested for unge, der også bidrager til at undgå ensomhed ved at indgå i et tæt netværk og relationer.

Nick Kjær fra Ståstedet

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak, om hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Nick Kjær

+45 71 99 52 21