Vi står til rådighed, når der er brug for det – dvs. hele døgnet,
året rundt.

Det mener vi er vigtigt for at kunne skabe et
Solidt Ståsted i livet. 

Bolig og støtte til børn, unge og udsatte familier

Hos Ståstedet arbejder vi med børn, unge og  udsatte familier. Ståstedet støtter alle uanset behov, men har særlige kompetencer indenfor unge og familier i højrisiko. 

Målgruppe

Målgruppen for disse indsatser er unge i alderen 16-23 år, der har behov for en boligløsning og/eller en fleksibel og skræddersyet støtteindsats med blandt andet en kontakt- og mentorordning til unge voksne efter serviceloven paragraf 52, stk. 3 eller §76.

Læs mere om muligheden for en mentorordning til unge voksne efter serviceloven paragraf 52

Hos Ståstedet inddeler vi vores arbejde med unge udsatte og målgruppe efter:

Unge under 18 år, der:

  • er anbragt og ikke profiterer af nuværende anbringelse på institution eller plejefamilie
  • ikke trives i forældrehjemmet og derfor vurderes at have behov for en anbringelse på eget værelse

Unge over 18 år, som er bevilget efterværn og har behov for:

  • opretholdelse af anbringelse på eget værelse samt støtte
  • en fast kontaktperson og en bolig

Det kan også være udsatte unge, der har behov for en boligløsning og støtte af andre årsager.

Ståstedet bootcamp 2021
Den røde tråd i Ståstedets arbejde

Tidlig indsats, arbejde med udsatte børn og unge samt alternativer til indgribende foranstaltninger er derfor nøgleord for Ståstedet.

Vi arbejder mod at støtte udsatte unge og familier til at skabe vilkår i hjemmet, der gør, at den indgribende foranstatning kan undgåes. Den unge lærer at mestre at leve med deres vilkår, samtidig med at sikkerhed, trivsel og udvikling sikres. Vores arbejde med unge udsatte er med til at sikre en nemmere hverdag med mere overskud og lyse stunder.

Med udgangspunkt i den enkeltes behov, er organisering og praksis sammensat af elementer fra døgnforanstaltninger, bostøtte, dagbehandling samt en terapeutisk indfaldsvinkel.  

Vores indsatser er sammensat for at imødekomme de behov, som udsatte unge, udsatte familier eller man som kommune kan stå i. Alle med udgangspunkt i at skabe et solidt Ståsted i livet, samt undgå døgnanbringelse.

VI STØTTER BØRN, UNGE & UDSATTE FAMILIER MED

Vores tilgang

Vores indsatser er et fagligt pædagogisk tilbud til sårbare børn og unge, der har det svært. I forløbet tilbyder Ståstedet aktivt lyttende og tydelige profesionelle voksne og rollemodeller, som står til rådighed for barnet/ den unge med henblik på at: 

Skabe en nyttig kontakt, som barnet/den unge selv ønsker og ser mening med.

Fastholde kontakten ved hjælp af regelmæssigt samvær i og udenfor hjemmet. 

Støtte barnet/den unge i at blive en aktiv del af fællesskaber som er brugbare og væsentlige i barnets/den unges liv og udvikling, fx egen familie, tilknytning til fritidsinteresser og lign. 

Læs om vores værested for unge.

Bakke op om relevante forandringer i barnets/den unges liv.

Fokus på ressourcer og samarbejde

I Ståstedet har vi fokus på ressourcer og det, der allerede fungerer, med henblik på at udvikle det. Centralt for vores tilgang er altså, at den unge skal tage ejerskabet over eget liv tilbage. Derfor giver vi ikke blot en løsning, men opfinder den i stedet sammen med den unge, så den unge selv er med til at skabe resultater, der holder på lang sigt.

Via skriftlige orienteringer sikrer vi i Ståstedet, at både den unge og socialrådgivere kan følge med i udviklingen. Samtidig giver de skriftlige orienteringer socialrådgiver/ myndighedspersoner forudsætningerne for løbende at kunne regulere indsatsen i familien ved behov.

Igennem vores arbejde med udsatte børn og familier søger vi altid at arbejde på den bedste løsning for alle parter. 

Vi står til rådighed, når der er brug for det – dvs. hele døgnet,
året rundt.

Det mener vi er vigtigt for at kunne skabe et
Solidt Ståsted i livet. 

Logo Ståstedet
Miki Kuhre fra Ståstedet

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig, og lad os tage en snak, om hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Miki Kuhre

+45 71 99 52 21