Børn, Unge & Familier

Et frirum for unge i udsatte positioner, hvor de kan øve sig i social kontakt og skabe sociale relationer.

DSV - Det Sociale Værested

Et frirum for unge i udsatte positioner, hvor de kan øve sig i social kontakt og skabe sociale relationer.

Arbejde med udsatte børn og familier

“Tænk hvis der altid stod nogle klar til at hjælpe i lukissen når den mentale bagage begrynder at larme, eller boligsituationen bliver ustabil.”

Vores børn & unge indsatser henvender sig til enten unge som har et massivt socialpædagogisk støttebehov, eller hvor voldsomme konflikter i hjemmet kan betyde, at den unge og familien har behov for, at den unge kommer væk fra hjemmet og kan koncentrere sig om sig selv, uddannelse og egne problemer.

Med udgangspunkt i den enkeltes behov, er organisering og praksis sammensat af elementer fra døgnforanstaltninger, bostøtte, dagbehandling samt en terapeutisk indfaldsvinkel.  

Ståstedet støtter alle uanset behov, men har særlige kompetencer indenfor unge og familier i højrisiko. 

Tidlig indsats, arbejde med udsatte børn og unge og alternativer til indgribende foranstaltninger er derfor nøgleord for Ståstedet. Vi arbejder mod at støtte unge og familier til at skabe vilkår i hjemmet der gør, at den indgribende foranstatning kan undgåes. Den unge lærer at mestre at leve med deres vilkår, samtidig med at sikkerhed, trivsel og udvikling sikres. Vores arbejde med unge udsatte er med til at sikre en nemmere hverdag med mere overskud og lyse stunder.

Vores indsatser er sammensat for at imødekomme de behov som udsatte unge, udsatte familier eller man som kommune kan stå i. Alle med udgangspunkt i at skabe et solidt Ståsted i livet, samt undgå døgnanbringelse.

Ståstedets medarbejdergruppe har brede kompetencer indenfor det socialpædagogiske felt, psykiatri, sundhedsvæsnet samt uddannelse/ beskæftigelse. Vi samarbejder og udveksler viden, hvilket skaber sammenhæng og en fælles retning i det sociale arbejde.

For den unge betyder det, at socialkonsulenten altid er stillet skarpt på opgaven, og kan støtte op om de givne udfordringer og forandringer. Ligeledes er vi flere om at løfte den enkelte opgave, hvilket betyder, at den unge altid vil kunne forvente nærvær og tilstedeværelse, også ved evt. sygdom og ferie. Vi tilbyder en mentor for unge udsatte, en mentor der kan sparres med, holde samtaler med og en mentor hvis største motivation er at hjælpe og arbejde med den unge udsatte.

Vi giver udsatte familier mulighed for sparring, rådgivning og løbende samtaler. På den måde sikrer vi det bedste forløb for alle de involverede parter.

Hos Ståstedet tilbyder vi derudover socialpædagogiske opholdsteder hvor den unge bliver mødt i øjenhøjde, der er løbende dialog og hvor vejledende samtaler er en del af dagligdagen.

 

 

 

Arbejde med udsatte børn og unge

VI STØTTER BØRN, UNGE & FAMILIER MED

Anbringelse af unge efter paragraf 66 i en af vores træningsboliger. Vi støtter individet i vores arbejde med unge udsatte.

Anbringelse af Ung i egen bolig efter §66

Anbringelse af unge efter paragraf 66 i en af vores træningsboliger. Et helhedsorienteret tilbud.

Kontaktperson for forældre med et anbragt barn.

Vi kender til udfordringerne ved at stå med et anbragt barn og de frustrationer det medfører. Vi hjælper udsatte familier.

Kontaktperson for forældre med et anbragt barn.

Vi kender til udfordringerne ved at stå med et anbragt barn og de frustrationer det medfører. 

Hvad enten det drejer sig om kontaktperson, ungdomssanktion eller andet står vi klar!

Kontaktperson §52

Læs mere om hvad vores kontaktpersoner kan gøre for jer.

Et frirum for unge, i sociale udsatte positioner. 

DSV - Det Sociale Værested

Et frirum for unge, i sociale udsatte positioner. 

Vores tilgang

Vores indsatser er et fagligt pædagogisk tilbud til sårbare børn og unge, der har det svært. I forløbet tilbyder Ståstedet aktivt lyttende og tydelige profesionelle voksne og rollemodeller, som står til rådighed for barnet/ den unge med henblik på at: 

Skabe en nyttig kontakt, som barnet/den unge selv ønsker og ser mening med.

Fastholde kontakten ved hjælp af regelmæssigt samvær i og udenfor hjemmet.

Støtte barnet/den unge i at blive en aktiv del af fællesskaber som er brugbare og væsentlige i barnets/den unges liv og udvikling, fx egen familie, tilknytning til fritidsinteresser og lign.  Læs om vores værested for unge.

Bakke op om relevante forandringer i barnets/den unges liv. 

Fokus på ressourcer og samarbejde

I Ståstedet har vi fokus på ressourcer og det, der allerede fungerer, med henblik på at udvikle det. Centralt for vores tilgang er altså, at den unge skal tage ejerskabet over eget liv tilbage. Derfor giver vi ikke blot en løsning, men opfinder den i stedet sammen med den unge, så den unge selv er med til at skabe resultater, der holder på lang sigt.

Via skriftlige orienteringer sikrer vi i Ståstedet, at både den unge og socialrådgivere kan følge med i udviklingen. Samtidig giver de skriftlige orienteringer socialrådgiver/ myndighedspersoner forudsætningerne for løbende at kunne regulere indsatsen i familien ved behov.

Igennem vores arbejde med udsatte børn og familier søger vi altid at arbejde på den bedste løsning for alle parter. 

Vi står til rådighed, når der er brug for det – dvs. hele døgnet,
året rundt.

Det mener vi er vigtigt for at kunne skabe et
Solidt Ståsted i livet. 

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Miki Kuhre

+45 71 99 52 21